Gdańsk, Polónia

Gestão de Empresas

Zarządzanie przedsiębiorstwem

I grau licenciado
Área: Gestão
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: economia e administração
Sistema de estudos: tempo integral, tempo parcial
  • Descrição:

  • pl
Trudnej sztuki zarządzania przedsiębiorstwem można się uczyć przez całe życie. Jednak najważniejsze to być otwartym na zmiany i wizjonersko spoglądać w przyszłość. Jeśli te cechy nie są Ci obce, to w WSB pokażemy Ci, jak można zarządzać przedsiębiorstwem – zarówno małym, jak i dużym – tak, abyś zdobytą wiedzę i umiejętności mógł wykorzystać w przyszłej pracy.
Site da universidade: www.wsb.pl/gdansk
Privacy Policy