Licenciaturas (Cursos de 1.º Ciclo)

estado
cidade
grupo de áreas 
língua 
status de universidade  
Łódź, Polónia

Direito do Trabalho

Prawo pracy

I grau licenciado
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: direito
Sistema de estudos: tempo parcial
Educação a distância Educação a distância
Site da universidade: www.puw.pl
Po ukończeniu kierunku uzyskuje się dyplom
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi kadrowej podmiotów gospodarczych. Absolwent ma szansę zdobyć wiedzę z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz realizacji praw i obowiązków z tego wynikających, a także możliwości wykorzystania środków publicznych w związku z zatrudnianiem pracowników. Ukończenie studiów administracyjnych o tej specjalności stwarza perspektywę znalezienia zatrudnienia na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w ramach której prowadzona będzie kadrowa obsługa innych podmiotów. Dzięki kompleksowemu ujęciu prawnej problematyki zatrudniania absolwent staje się specjalistą dysponującym wszechstronną wiedzą w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników.
Privacy Policy