Licenciaturas (Cursos de 1.º Ciclo)

estado
província
cidade
grupo de áreas 
língua 
sistema de estudos  
tipo de universidade - Polónia  
status de universidade  
Warsaw, Polónia

Administração

Administracja

I grau licenciado
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: economia e administração
Sistema de estudos: tempo integral, tempo parcial
Site da universidade: www.wsb.pl/warszawa

Realizowane programy nauczania pozwalają na pogłębienie wiedzy ogólnej na temat realizacji zadań przez jednostki administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań w ramach procedury udzielania zamówień publicznych oraz w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji.

Privacy Policy