Licenciaturas (Cursos de 1.º Ciclo)

estado
cidade
grupo de áreas 
língua 
status de universidade  
Warsaw, Polónia

Multimédia

Multimedia

I grau engenharia
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: informática
Sistema de estudos: tempo integral, tempo parcial
Educação a distância Educação a distância
Site da universidade: www.pja.edu.pl
Studenci zapoznają się z elementami technologii nagrań i nagłaśniania, technikami rejestracji danych multimedialnych, formatami sygnału wi¬deo i TV, zaawansowaną technologią Flash, a także językiem wizualnym, estetyką muzyczną i prawami autorskimi. Laboratorium multimediów wraz z salą do ćwiczeń laboratoryjnych dla przedmiotu Multimedia oferują odpowiednią bazę sprzętową i software’ową do przygotowania projektów multimedialnych. Studenci uczą się obsługi i tworzenia aplikacji MM, edycji stron WWW, algorytmów kompresji i przetwarzania danych MM. Studenci poznają podstawowe techniki inżynierii dźwięku i obrazu oraz rzeczywistości wirtualnej, przekaz interaktywny, interfejsy dźwiękowe i wizyjne, metody syntezy dźwięku i teorię koloru, jak również właściwości wzroku i słuchu człowieka oraz różnorodne zastosowania technik multimedialnych. Wydzieloną grupę tematów stanowią zagadnienia komunikacji z komputerem przy pomocy mowy (synteza i rozpoznawanie mowy) i dotyku (haptic).
Privacy Policy