estado
província
cidade
grupo de áreas 
língua 
sistema de estudos  
tipo de universidade - Polónia  
status de universidade  
Wrocław, Polónia

Administração Pública

Administracja publiczna

I grau licenciado
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: economia e administração
Sistema de estudos: tempo integral, tempo parcial
Site da universidade: www.dsw.edu.pl
Studia I stopnia na kierunku Administracja na specjalności: Administracja publiczna są studiami o charakterze interdyscyplinarnym łączącymi wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i ekonomicznych. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji administracyjnych, kierowniczych w strukturach administracji rządowej i samorządowej.
Privacy Policy