Gdynia, Polónia

Gestão de Empresas

Zarządzanie przedsiębiorstwem

I grau licenciado
Área: Gestão
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: economia e administração
Sistema de estudos: tempo integral, tempo parcial
Educação a distância Educação a distância
  • Descrição:

  • pl
Nowoczesne studia dające kwalifikacje menedżerskie do zajmowania się działalnością gospodarczą. Studenci poznają teorię oraz doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia biznesplanu, rozwoju strategicznego, wprowadzania innowacji i planów marketingowych oraz planowania czasu pracy. Praktyczna wiedza na temat strategii poszczególnych przedsiębiorstw to nieocenione narzędzie przy prowadzeniu własnego biznesu.
Site da universidade: wsaib.pl
Privacy Policy